Náučný chodník - J. D. Matejovie

LNCH  Jozefa  Dekreta  Matejovie bol vybudovaný vďaka spolupráci lesníkov a ochrancov prírody – Odštepného závodu Slovenská Ľupča š. p. LESY SR a Správy Národného parku Veľká Fatra. Bol otvorený za prítomnosti majstra Ladislava Chudíka počas Lesníckych dní 2008, pretože jedna z jeho zastávok je venovaná miestu, na ktorom bola nafilmovaná vrcholná scéna známeho slovenského filmu z roku 1948 Vlčie

Aj ostatných 13 zastávok tohto 9,5 kilometrov dlhého, obojstranne priechodného chodníka strednej obtiažnosti, vedúceho od pamätníka J. D. Matejovie v Dolnom Jelenci (pri ceste z Banskej Bystrice na Donovaly), cez Horný Jelenec, Valentovú, Rybô, Kohútovú, popod Majerovu skalu do Starých Hôr sú minimálne rovnako zaujímavé. Návštevníci sa na ňom dozvedia o veľkom lesnom požiari v lokalite Kolomaznička, o autorovi najstaršej úpravy bystriny na Slovensku profesorovi Skatulovi, o mieste v dolinke Chytrô, na ktorom začínal extrémne náročný úsek stredovekej vozovej cesty z Pohronia na Liptov, o kaskáde vodných diel Motyčky – Dolný Jelenec – Staré Hory, o vzniku baníckych, uhliarskych a lesníckych osád v Starohorskej doline, o vychýrených smrekovcových porastoch génovej základne na Kohútovej, predchodcov ktorých tu zakladal legendárny štátny lesmajster J. D. Matejovie na začiatku 19. storočia. Ďalej o mimoriadne cennej prírodnej pamiatke Majerova skala, o historicky najväčšej lavínovej katastrofe v osade Rybô z roku 1924 a o iných zaujímavostiach.