Náučný chodník - Smolnícka Osada

Geomorfologický celok
Slovenské Rudohorie – Volovské vrchy

Katastrálne územie
Smolnícka Huta

Dĺžka trasy: 4, 4 km

Prevýšenie: 195 m
Počet zastávok: 16                                                                         

Trvanie prehliadky                  
2 – 4 hodiny                 

Trasu chodníka je možné absolvovať aj bez sprievodcu.
Dodržujte zásady správania sa v lese a dbajte na bezpečnosť svoju i ostatných návštevníkov.

LNCH Smolnícka Osada vznikol v spolupráci a s podporou spoločnosti Východoslovenská energetika, a.s., Košice.


Východisko – prístup:
Z autobusovej zastávky Smolnícka Osada (medzi Smolníkom a Mníškom nad Hnilcom) pešo asi 300m za pílou
po vyznačenej prístupovej trase.

Záujímavosti náučného chodníka: prierez lesníckou činnosťou a prírode blízkym obhospodarovaním lesa, prepojenosť na lesnú pedagogiku, génová základňa pre smrek, jedľu a borovicu.

Poznámka:
Pre skupiny návštevníkov odbornej aj laickej verejnosti je možné zabezpečiť sprievodcu
alebo lesného pedagóga z LS Margecany /telefón: 053/4799339, mobil:0918 333 119

Na trase je 15 stanovíšť na témy:

 1. Charakteristika územia LO Smolnícka Osada, mapa, trasa LNCH.
 2. Stromy, rastliny na záujmovom území– Smolnícka Osada
 3. Chata Tri Duby – lesnícke stavby, 3D exponáty
 4. Zver v Slovenskom Rudohorí – Volovské vrchy, starostlivosť o ňu, 3D exponáty.
 5. Pestovanie lesa – výberková prebierka.
 6. Pestovanie lesa – výchova bukových mladín
 7. Spoločenstvá záujmového územia – biotopy
 8. Pestovanie lesa – výchova jedľovo – bukových mladín
 9. Mykológia – huby
 10. Ideálny výberkový les – prírode blízke obhospodarovanie lesa, 3D exponáty, pôdna sonda, pedologické pomery.
 11. Prírode blízke obhospodarovanie lesa, výberkový spôsob.
 12. Hydrologické pomery, vodstvo záujmového územia, 3D exponáty.
 13. Semenárstvo, 3D exponáty
 14. Typické spoločenstvo jelší
 15. Snehová jama, uskladňovanie sadeníc, 3D exponáty
 16. Východoslovenská energetika, a.s. a lesy