Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín