Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 - 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 - 2017

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov