Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica