Dodávka a pokládka asfaltu na LC Chocholná - Kykula - OZLT

formular § 41 - Otváranie časti ponúk "Ostatné"
formular § 136 písmeno c) - Otváranie časti ponúk "Ostatné"