Nákup drôtených košov na zemné baly pri expedícii okrasných drevín v počte 6500 ks.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok, po uplynutí 3 pracovných dní zadá zákazku "Nákup drôtených košov....." firme Jiří Veleba, Lomená 1295, 742 58 Příbor, Česká republika. Hoddnota zákazky bude 6890 Eur bez DPH.