Nákup závlahového bubna.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok  po uplynutí 3 pracovných dní  uzavrie zmluvu na "Nákup závlahového bubna..." s firmou B&B Team s.r.o., Nádaská cesta 107, 943 01 Štúrovo. Hodnota zákazky bude 7490 € bez DPH