Nákup expedičnej textílie MALINEX 5400 m2 šírky roliek 50 cm až 160 cm.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

 

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní zadá zákazku "Nákup expedičnej textílie MALINEX 5400 m2 ..." firme TREVOS Košťálov s.r.o., 512 92 Košťálov 145 v Českej republike. Hodnota zákazky bude 2753  € bez DPH.