Nákup 300 ks sadeníc muchovníka jelšolistého.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

 

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní zadá zákazku "Nákup muchovníka ..." firme "Bormato - ekofarma Antonín Šlechta Úpice Hodnota zákazky bude 1500 € bez DPH.