Nákup vakcíny FSME-IMMUN

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenie tohto oznámenia zadá zákazku Nákup vakcíny FSME-IMMUN v predpokladanej hodnote 1238,90 € bez DPH uchádzačovi Lekáreň Na námestí, Mierové námestie, 019 01 Ilava.