OZ Rimavská Sobota vyhlasuje

obchodno-verejnú súťaž v ťažbovej činnosti

files/OZ/RimSobota/Sutazne-podmienky-tazbova2010.doc  

Vyhlásenie obchodno – verejnej súťaže

  1. Vyhlasovateľ: Lesy SR, š.p. Odštepný závod Rimavská Sobota, Potravinárska 1855,

979 80 Rimavská Sobota
Zastúpený Ing. Matúšom Výbochom, riaditeľom OZ


2. Predmet súťaže: Práce v ťažbovej činnosti pre rok 2010


3. Miesto realizácie :

Lesná správa Rimavská Sobota

Súťažné podmienky stiahnete TU!