MIKROPROJEKTY PL-SK 2. VÝZVA

LESY Slovenskej republiky, Odštepný závod Čadca

"Cyklotrasa Čierny Váh - Benkovo"      FOTOGALÉRIA k projetku

"Kultúra, najlepšia cesta k priateľstvu"     FOTOGALÉRIA k projektu

"Rozvoj poľsko-slovenskej spolupráce v oblasti poľovníctva"      FOTOGALÉRIA k projektu


MIKROPROJEKTY PL-SK 3. VÝZVA

„Ekoučebne Oravský Podzámok“

„Spoločne a bez bariér zrekonštruovaným lesníckym náučným chodníkom Oravská Lesná“

"WISLA - Modernizacja Izby Leśnej na Przysłupiu"            
 

Informácia o ukončení projektu              

   

„Kysucký detský les“ 
 

 

"Spoločne za poznávaním voľne žijúcich zvierat"
 


"Lesnícke  Ekocentrum" 


Pozvánka