„Lesníci deťom“ – „Erdészek a gyermekekért“.

Obrázok Logo HU SK

Projekt címe: Erdészek a gyermekekért
Projektazonosító szám: HUSK/1101/1.7.1/0097
Vezető partner neve: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Külföldi partner neve: EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Projekt kezdete: 2012. 10. 01.
Projekt vége: 2013. 09. 30.
ERFA támogatás összege: 114 592,08 EUR
Projekt akronym: HU-SK FOR CHILDREN

Projekt indoklása:
Napjainkban egyre nagyobb szükség van a hatékony kommunikációs stratégia kiépítésére, működtetésére. Sajnos az erdészeti kommunikáció és a határon átnyúló, nemzetek közötti kommunikáció is javításra szorul. Ezért szeretnénk a projekt keretén belül és azon túlmenően is egy olyan együttműködést létrehozni, aminek segítségével be tudnánk mutatni az erdőt, mint életközösségét, az erdészek munkáját, az erdőgazdálkodás minden szakaszát (a magtól az idős erdőig), a természet közeli technológiákat felhasználó fakitermelést és fafeldolgozást. A célunk, hogy megismertessük az erdőt, annak törvényszerűségeit és az erdő nyújtotta előnyöket a városokban élő emberekkel is. Mindkét oldalon léteznek már különböző módszerek az erdő illetve az erdészeti munka népszerűsítésére (erdei iskola, újság illetve erdészeti skanzen, kiadványok). A tapasztalatcsere és az együttműködés azonban mindkét fél számára nagy előnyökkel jár, és lehetővé teszi hatékony módszerek alkalmazását saját rendszereiben, a kommunikáció mellett az erdőgazdálkodás területén is.

Projekt fő célja:
A projekt fő célja a két állami erdőgazdálkodó szervezet (LESY SR, š. p., Odštepný závod Rimavská Sobota és Egererdő Zrt.) közötti szocio-kulturális együttműködésen alapuló tartós hagyomány létrehozása, valamint közös erőfeszítéssel minél nagyobb számú gyermek, ifjú és felnőtt felé nyitni legalább közvetlenül a projekt hatásterületén belül, de a weboldal és az internetes kvíz által bárhol Magyarországon és Szlovákiában.

Projekt specifikus céljai:
- együttműködés a gyermekek számára rendezett közös kulturális és oktatási rendezvények szervezésénél ("Egy nap az erdésszel", "Négy nap az erdésszel", "Mesél az erdő", "Ismerd meg az erdőt"),
- a munkatalálkozókon, a versenyek közös szervezésén és kiértékelésén, valamint a közös cseretartózkodásokon keresztül (gyermekek számára Szlovákiában és Magyarországon) kialakított nem hivatalos, baráti, kollegiális kapcsolatok a határ mindkét oldalán,
- a közös tapasztalatcserével és a kapcsolatfelvétellel hozzájárulni a régió multikulturális jellegéhez, és hozzájárulni a célcsoportoknak a határon átnyúló együttműködésbe való integrációjához,
- hozzájárulni a fiatalok környezettudatosságának a formálásához és megfelelő oktatási anyagok és segédeszközök segítségével kiegészíteni és változatossá tenni a környezeti nevelés oktatását az iskolákban,
- megadni a gyermekeknek azt a lehetőséget, hogy a saját bőrükön tapasztalják meg és ismerjék meg az erdész munkáját.

Projekt költségvetése:
A projekt tervezet teljes költségvetés 138 343,08 EUR, amiből 114 592,08 EUR ERFA támogatás,
16 833,84 EUR nemzeti finanszírozás és 6 917,15 EUR a saját projekt partnerek társ finanszírozását jelenti.

Célcsoportok:
- erdészek a projekt mindkét oldalán ( LESY SR, š. p., OZ Rimavská Sobota és EGERERDŐ Zrt.),
- a versenyeken és kirándulásokon 2. - 4. osztályos általános iskolás gyerekek a Rimaszombati járásból, ill. az EGERERDŐ Zrt. működési területéről (3 megyét érintve Eger és környéke),
- óvodások, általános iskolások, középiskolások a Rimaszombati járásból és Eger környékéről (innen főiskolások is),
- a Rimaszombati járás és Eger környéki iskolák pedagógusai és vezetőségei,
- az "Egy nap az erdésszel" rendezvényen városiak, turisták,
- Rimaszombat és Eger város vezetői,
- regionális és országos médiák képviselői,
- a " 4 nap az erdésszel" rendezvény során meglátogatott intézmények és létesítmények dolgozói Szlovákiában és Magyarországon,
- a weboldal minden látogatója (óvodások, általános iskolások, középiskolások, főiskolások és természet iránt érdeklődő felnőttek a két ország minden részéből).

Projekt tevékenységek:
A projekt tervezett kezdete 2012. október 1. a nyitókonferencián, ami október második hetében lesz, "Mesél az erdő" címen irodalmi és művészeti versenyt hirdetünk a Rimaszombati járás és Eger környékének általános iskoláinak 2-4. évfolyamos diákjai számára. A pályaművek beküldésének határideje 2012.12.14. Ezután a pályaművekről készült fényképeket feltöltjük a közös weboldalra. 2012.12.21-től 2013.1.17-ig tart az on-line szavazás a Facebook-on. A szavazás lezárásától elérhető lesz az internetes oktatási kvíz, ami egyben az "Ismerd meg az erdőt" versenyre való felkészülés egyik formája. 2013. január közepén a magyar oldal által szervezett 1. projekt találkozón az internetes szavazáson kiválasztott egy-egy (HU, SK) győztes csapat mellé kiválasztjuk a további négy- négy győztes csapatot, akik részt vehetnek a "Négy nap az erdésszel" hazai rendezvényen. 2013.1.25-én a pályaművekből eredményhirdetéssel egybekötött kiállítást rendezünk. Március végére a szlovák oldalon szervezett 2. munkatalálkozó van betervezve. Az "Ismerd meg az erdőt" verseny felkészüléssel kezdődik a "Mesél az erdő" verseny eredményhirdetésekor, és 2013.4.23-án, a nyolctagú csapatok versengésével végződik, amikor is a szak zsűri kiválasztja az öt-öt győztes csoportot. A győztes csoportok a felkészítő tanáraikkal együtt a "Négy nap az erdésszel" külföldi rendezvényen vehetnek részt, ami Szlovákiában, 2013 májusában, Magyarországon pedig 2013 szeptemberében kerül megrendezésre. (Részletesebben a projekt tevékenységeinél van leírva.) A 3. munkatalálkozó programja, amit a magyar oldal szervez 2013 júliusában, a "Négy nap az erdésszel" szlovákiai rendezvény kiértékelését, és a 2013 szeptemberében, Egerben megrendezésre kerülő "Négy nap az erdésszel" magyarországi rendezvény előkészítését foglalja magába. A záró konferencia 2013 szeptemberében lesz, ezt követően kerül sor a szervezők értékelő szemináriumára, és a 4. munkatalálkozóra Szlovákiában.

Meghívó a nyitó konferenciára (PDF, 1,1 MB)
Információs szórólap a „Mesél az erdő…” versenyhez (PDF, 1,5 MB)
Jelentkezési lap (PDF, 180 kB)

További információ elérhető a verseny feltételeiről az információs szórólapból (PDF, 4,5 MB) vagy az alábbi oldalon: www.huskforchildren.eu (2012. 12. 14-től elérhető)
„Jelen információ tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját“.
„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.“
A program weboldala: www.hungary-slovakia-cbc.eu Stránka vytlačená z www.lesy.sk