Návšteva prezidenta Pro Silva Europa v r. 2018

Na základe pozvania prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. navštívil Slovensko v dňoch 16.-.19.9.2018 prezident Pro Silva Europa p. Eckart Senitza so svojimi kolegami - rakúskymi lesníkmi. Cieľom jeho návštevy bolo oboznámiť sa so spôsobom a výsledkami práce hnutia Pro Silva na Slovensku prostredníctvom osobných rozhovorov ako aj návštevou objektov s prírode blízkym obhospodarovaním lesa. Absolvoval bohatý lesnícky program, keď v pondelok 16.9. mal možnosť dopoludnia spoznať prírode blízke hospodárenie v objektoch Pro Silva pod správou Mestských lesov Banská Bystrica a popoludní  výberkové lesy na Donovaloch v obhospodarovaní OZ Liptovský Hrádok pod priamou odbornou gesciou prof. Sanigu. Program bol zavŕšený už takmer večernou prehliadkou Badínskeho pralesa. V utorok 17.9. mu bolo najprv predstavené prírode blízke hospodárenie vo Vysokoškolskom lesnom podniku TU vo Zvolene a popoludní po krátkej prehliadke lesníckych inštitúcií v Banskej Štiavnici objekt Pro Silva na neďalekom Počúvadle v správe OZ Levice. Prezident Pro Silva Europa ako aj jeho rakúski kolegovia boli veľmi milo prekvapení úrovňou a spôsobom prírode blízkeho hospodárenia na Slovensku a už obligátnou slovenskou  pohostinnosťou. Táto návšteva napomohla nielen k bližšiemu poznaniu činnosti Pro Silva na Slovensku ale aj k prehĺbeniu vzájomných kontaktov medzi európskou centrálou a našou regionálnou organizáciou.

r