Cena prof. Korpeľa za r. 2019 do rúk Ing. Mikuša

Počas slávnostného otvorenia XIII. ročníka Lesníckych dní 2018, ktoré sa uskutočnilo 26. apríla 2019 na Námestí SNP vo Zvolene, prevzal Ing. Dušan Mikuš, vedúci LS Duchonka na OZ Prievidza z rúk zástupcov TU vo Zvolene cenu prof. Štefana Korpeľa za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri obhospodarovaní lesov v zmysle zásad Pro Silva.

Počas slávnostného otvorenia XIII. ročníka Lesníckych dní 2018, ktoré sa uskutočnilo 26. apríla 2019 na Námestí SNP vo Zvolene, prevzal Ing. Dušan Mikuš, vedúci LS Duchonka na OZ Prievidza z rúk zástupcov TU vo Zvolene cenu prof. Štefana Korpeľa za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri obhospodarovaní lesov v zmysle zásad Pro Silva. Po Miroslavovi Kováčovi, ktorý sa stal prvým laureátom tejto ceny v r. 2018, je Ing. Mikuš ďalším podporovateľom a predovšetkým praktickým realizátorom prírode blízkeho hospodárenia v zmysle zásad hnutia Pro Silva, ktorý významnou mierou prispieva k tomu, že na Slovensku sa tento progresívny a perspektívny spôsob obhospodarovania našich lesov pevne etabloval a úspešne sa rozvíja.