Zmena emailovej adresy

Zmena emailovej adresy - Ing. Jozef Bariak

LESY Slovenskej republiky š.p., Odbor evidencie a správy majetku Vám oznamuje, že z dôvodu dlho dobejšej práceneschopnosti Ing. Jozefa Bariaka, bude jeho služobná emailová adresa jozef.bariak@lesy.sk presmerovaná na spravamajetku@lesy.sk.