Žemberovský dom

 • Typ cieľa: Budova
 • Krátky popis: Prvé sídlo Lesníckej fakulty pri Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici
 • Podrobnejší popis: V Žemberovskom dome sa konali prvé prednášky z lesníckych náuk, ktoré prednášal prvý profesor lesníctva Henrich David Wilckens. Tu sa začala sa písať história slovenského vysokého lesníckeho školstva.
 • Mesto: Banská Štiavnica
 • Okres: Banská Štiavnica
 • Kraj: Banskobystrický
 • Obdobie návštevy: Celoročne
 • Prístup: Budova sa nachádza na Radničnom námestí v Banskej Štiavnici, neďaleko kostola sv. Kataríny.
 • Náročnosť trasy: nenáročná
 • Zaujímavosti v okolí: VLM Múzeum vo Svätom Antone (6 km)
 • Dátum odhalenia: 27.4.2016
 • GPS súradnice: N 48°27'32.86'' E 18°53'32.98''
 • Vhodná pre:

Obrázok Pešia turistika  Obrázok Vhodné pre rodiny  Obrázok Cykloturistika Obrázok Vhodné aj pre kočík 

 • Podrobnejší popis: Žemberovský dom vznikol spojením a prestavbou dvoch samostatných domov zo 16. stor. a svoj terajší vzhľad dostal začiatkom 19. stor. podľa projektu Thalherra. Tu sa konali prvé prednášky z lesníckych náuk, začala sa písať história slovenského vysokého lesníckeho školstva - po nariadení cisára Františka I. založiť samostatný a verejný lesnícky ústav pri Baníckej akadémii v B. Štiavnici 30.8.1807 a po vymenovaní Wilckensa za profesora 5.1.1808. Pre nedostatok učebných priestorov stanovil Hlavný komorskogrófsky úrad začiatok lesníckych prednášok denne na šiestu hodinu ráno v priestoroch využívaných baníkmi, čomu Wilkens namietal. Hlavný komorskogrófsky úrad jeho žiadosti vyhovel, prenajal časť Žemberovského domu na Trojičnom námestí. Tu 12.2.1809 zahájil Wilckens slávnostnou prednáškou baníkom vyučovanie na Lesníckom ústave. Prvých 19 riadnych poslucháčov lesníctva nastúpilo až v šk. roku 1809/10 a tu prednášal až do svojej smrti (1832). Po ňom pokračoval adjunkt Fridrich Schmall, hlavný lesmajster Juraj Lang a od r. 1835 profesor lesníctva Rudolf Feistmantel. Ten sa zaslúžil o presťahovanie Lesníckeho ústavu do budovy bývalej reštaurácie „Fortúna“ (1841). Na Žemberovskom dome bola pri príležitosti 150. výročia založenia Lesníckeho ústavu v r. 1957 odhalená pamätná tabuľa, obnovená v r. 2007. Dnes je Žemberovský dom národnou kultúrnou pamiatkou, sídli v ňom Mestský úrad, Daňový úrad a kino Akademik.