Správa portálu LESY SR

FUNKCIA MENO TELEFÓN MOBIL EMAIL
Administrátor        

 

ČLENOVIA REDAKČNEJ RADY WWW STRÁNKY LESY SR. š.p.
Mgr. Bc. Varšo Jana
Ing. Grolmus Ján
Ing. Kuric Peter
Ing. Bruchánik Rudolf, PhD