Memorandá

Pod pojmom memorandum si môžeme predstaviť písomnú správu, ktorá sa v poslednom období čoraz viac objavuje v obchodnom styku. V rámci nej vyjadrujú zúčastnené strany ochotu podieľať sa na spoločne dosahovanom cieli. V medzinárodných vzťahoch je to písomný záznam s výkladom otázok, tvoriacich predmet diplomatického rokovania.