100 rokov štátnych lesov v Topoľčiankach

Topoľčianky 16.9.2021

Odštepný závod (OZ) v Topoľčiankach tento rok oslavuje významné jubileum. Prešlo už 100 rokov odvtedy, čo štátni lesníci prevzali správu nad lesmi v okolí tohto bývalého šľachtického sídla.

V roku 1921, tri roky po vzniku Československa, vošiel do platnosti  Zákon o převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu č. 354, ktorým sa o. i. do správy štátu dostali majetky bývalého panovníckeho rodu Habsburgovcov.

V súčasnosti OZ Topoľčianky hospodári na 33 tisíc hektároch lesných pozemkov. Závod obhospodaruje lesy v pohorí Tribeč a Pohronský Inovec, v Žitavskej pahorkatine a Podunajskej nížine, ale aj lužné lesy pri významných slovenských riekach Žitava, Váh, Malý Dunaj.  

Základ dnešného obhospodarovaného majetku tvoria lesy panstva Habsburgovcov, ktorí po sebe zanechali vzorovú lesnícku ako aj poľovnícku organizáciu v podobe nimi vybudovanej Veľkej a Malej zvernice, ktoré sa zachovali a fungujú s vynikajúcimi výsledkami dodnes. Poľovníctvo je zamerané najmä na chov trofejovej zveri.

Hlavným cieľom lesníkov je zabezpečiť trvalo udržateľný stav lesa, ktorý dokáže plniť produkčné, ale aj celospoločenské požiadavky spoločnosti.

 „Les vnímam ako nenahraditeľný zdroj energie pre všetko živé, vrátane lesa samotného. Podoba lesa nie je len výsledkom prírody, ale aj výsledkom dlhodobej starostlivosti lesníkov,“ povedal štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Milan Kyseľ.

OZ Topoľčianky je výnimočný aj spracovaním zveriny v Zariadení na spracovanie diviny. Ročne sa tam spracuje až 150 ton mäsa z raticovej zveri (jelene, srnce, muflóny, daniele, diviaky). Mäso a výrobky z neho sa predávajú v tamojšej podnikovej predajni, ale aj v predajni Lesnícke pochúťky na Národnej ulici v Banskej Bystrici.

Topoľčianski lesníci tiež produkujú vlastné víno najvyššej kvality. Produkcia vinice je zhruba 35 ton hrozna, z ktorého sa vyrobí ročne okolo 23.000 litrov vína. V súčasnosti sa tam pestujú odrody Rizling rýnsky, Chardonnay, Rulandské biele a Cabernet Sauvignon. Zamestnanci OZ Topoľčianky sa starajú tiež  o atraktívnu Zubriu zvernicu, ale aj jedinečný anglický park a najnovšie ich portfólio činnosti tvorí aj chov včiel a produkcia medu.

„Štátni lesníci z Topoľčianok nezabezpečujú len plnenie úloh v oblasti lesného hospodárstva, ich činnosť je oveľa mnohotvárnejšia. S úspechom nesú zodpovednosť za národné kultúrne pamiatky, akými sú anglický park či Poľovnícky zámok. Aj preto náš podnik zaradil toto miesto k prvým Významným lesníckym miestam na Slovensku, zdôrazňuje generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Tibor Kőszeghy. Vo svojom príhovore účastníkom podujatia zároveň dodal: „Väčšina z vás sleduje udalosti spojené s poslaneckým návrhom novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Ďakujem kolegom, ktorí svojimi odbornými pripomienkami nastavili zrkadlo tomuto návrhu novely. Držme si palce, aby zvíťazila odbornosť nad vybičovanými emóciami a niekedy až lživými tvrdeniami neodborníkov.“

Súčasťou osláv dnes bolo aj uvítanie novej knihy 100 ROKOV ŠTÁTNYCH LESOV V TOPOĽČIANKACH 1921-2021 od autora Jozefa Šaba. Program spestrila aj komentovaná prehliadka oranžérie, ktorú tvorí pôvodne neogotický skleník so vzácnymi exotickými drevinami. Kedysi sa v ňom pre potreby panstva pestovala káva, ale aj pomaranče či banány.

Priľahlý anglický park bol v minulosti miestom stretnutí viacerých československých prezidentov a dodnes je vyhľadávaným miestom relaxu pre návštevníkov. V parku sa stretával prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a spisovateľ Karel Čapek (jeho významné dielo Rozhovory s TGM vznikalo práve pod korunami tamojších stromov).

V spomínanom anglickom parku dnes rastie viac ako 200 rôznych druhov drevín, žijú v ňom pávy a labute. Atmosféru parku okrem javorov, cédra libanonského, ginka dvojlaločného a červenolistých bukov dotvárajú záhradné stavby, jaskyňa, viaceré jazierka a plastiky sôch jeleňa, diviaka a medveďa od významného sochára slovenského pôvodu Alojza Štróbla. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 862 kB) 

Poľovnícky zámoček Topoľčianky