Štátny podnik vypovie zmluvu na prenájom medializovanej chaty

Banská Bystrica 12.05.2022

„Ako štatutár štátneho podniku LESY SR som sa rozhodol vypovedať medializovanú zmluvu na prenájom chaty s Poľovníckou spoločnosťou Čierny vŕšok. Vždy som bojoval za očistu a reformu štátneho podniku. Práve uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom chaty mojou osobou dalo možnosť štátnemu podniku slobodne predčasne ukončiť tento takmer 14 rokov trvajúci nájomný vzťah, keďže pôvodné zmluvné podmienky to neumožňovali. V blízkej dobe štátny podnik rozhodne, či bude predmetná chata prenajatá prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže alebo bude využívaná zamestnancami vonkajšej prevádzky štátneho podniku,“ povedal Matej Vigoda, poverený generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR.

Poľovnícka chata sa nachádza neďaleko obce Čifáre v poľovnom revíri Pata. Verejnosti sa stala známou predovšetkým po zverejnení policajných odposluchov. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 612 kB)