Stromček pod stromček

Banská Bystrica 02.12.2022

Dňa 1.12.2022 štátny podnik LESY Slovenskej republiky odštartoval už 19-ty ročník úspešnej akcie s názvom: Stromček pod stromček. Cieľom tejto akcie je počas vianočných sviatkov obdarovať a potešiť sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. Jedná sa hlavne o  rôzne domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov a detské domovy. Táto akcia prebieha v rámci celého územia Slovenskej republiky. V tomto roku štátny podnik daruje približne 400 vianočných stromčekov, ktoré sú pestované prevažne na plantážach ale i v lesných porastoch. Pri stromčekoch pochádzajúcich z lesných porastov vyberáme jedince, ktoré by sa kvôli vyššej hustote mladých porastov nemohli dožiť plánovaného veku.

Prvým  navštíveným zariadením bolo zariadenie sociálnych služieb „SVETLO? v Olichove. Nachádza sa v katastri obce Volkovce, neďaleko mesta Zlaté Moravce. Generálneho riaditeľa LESOV Slovenskej republiky Jána Marhefku privítala pani riaditeľa Katarína Šurdová. Klientom sociálneho zariadenia vytvorí vianočnú atmosféru Smrek pichľavý odovzdaný generálnym riaditeľom do rúk pracovníkom zariadenia. Pod tento vianočný stromček im ako prvý darček pod stromček dal generálny riaditeľ darčekový kôš naplnený výrobkami z produkcie LESOV. „Čaj a med z darčekového koša pomôže pri vytváraní štedrovečernej atmosféry a med z LESOV SR bude natretý na oblátky,? povedala riaditeľka zariadenia Katarína Šurdová. Okrem týchto darčekov poskytol štátny podnik zariadeniu aj drevo na výrobu kríža.

V budúcnosti si chcú v parku vybudovať krížovú cestu, aby mohli na ceste a pri kríži načerpať silu a energiu. „Kríž bude slúžiť na utuženie medziľudských vzťahov medzi klientami ale aj zamestnancami a tiež na spirituálnu potrebu, v čase keď sa človek potrebuje odreagovať, vyžalovať a získať silu do ďalších dní. Na štedrý deň bude stromček umiestnený v spoločenskej miestnosti – v jedálni. Obyvatelia tohto zariadenia si vianočný stromček spoločne ozdobia vianočnými ozdobami, ktoré si vlastnoručne vyrábajú vo svojich dielňach“, povedala riaditeľka zariadenia Katarína Šurdová.

Veríme, že aj týmto málom lesníci prispejú ku nádherne prežitým vianočným sviatkom, plných pokoja, radosti a šťastia nielen klientom zariadenia „SVETLO? v Olichove, ale aj ostatným obdarovaným zariadeniam po celom Slovensku“, povedal generálny riaditeľ LESOV Slovenskej republiky, š.p. Ján Marhefka. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 547 kB)

Stromček pod stromček 2022