PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Obchod s drevom


Obchod s drevom

  

+

 

 

Drevo je úžasná hmota s históriou a vôňou lesa. Je zhmotnením večného príbehu lesa. Predstavuje hodnotu dedičstva generácií lesníkov.

Predávať drevo znamená predávať médium plné úžasných informácií, a preto je našim záujmom, aby každý kúsok tejto úžasnej hmoty našiel svojho adresáta.

 

 

 Predaj surového dreva je hlavnou komoditou v realizácii obchodnej činnosti štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Prostredníctvom tohto procesu je zabezpečená prevažná časť finančných prostriedkov potrebných nielen na lesnícku prevádzku, jednoduchú reprodukciu, ale i na financovanie ostatných aktivít štátneho podniku. 

Na trh s drevom ponúkame guľatinové a vlákninové sortimenty listnatých a ihličnatých drevín,
v súlade s lesným hospodárskym plánom
ročne v objeme cca 4 milióny m3.

Pri riešení vašich otázok spojených s nákupom drevnej suroviny sú vám k dispozícii odborní pracovníci, ktorí riadia a vykonávajú predaj dreva. 

KONTAKTY
 

Nová obchodná stratégia LESOV SR pre komoditu Biomasa na roky 2018-2022 (PDF dokument)

Nová obchodná stratégia štátneho podniku LESY SR na roky 2018 - 2022 (PDF dokument)

Export dreva do zahraničia (PDF)

Podpora spolupráce so spracovateľmi dreva (PDF)

 

Aktuálny orientačný cenník sortimentov surového dreva na III. Q 2018 (XLSX)

 

 

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené