PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS

AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 
WWW OZ

KONTAKTY

 

 

 

 
  Lesy > Kontakty


Kontakty
     
Generálne riaditeľstvo
Odštepné závody
Lesné správy
Semenoles
Odštepný závod Lesnej techniky 
Správa portálu LESOV Slovenskej republiky
Adresa sídla: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
generálne riaditeľstvo,
Nám. SNP 8,
975 66  Banská Bystrica
Telefónna ústredňa: +421 48 4344 111
Fax: +421 48 4344 191
E-mail: lesysr@lesy.sk
Mapa sídla firmy

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené