Cenník

 

Cenník lovu rýb v roku 2024

Rybárske revíry I

Rybárske revíry II

Kontakt: Ing. Peter Kuric - peter.kuric@lesy.sk

Fakturačné údaje:

  • LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  • Námestie SNP č. 8
  • 975 66 Banská Bystrica
  • IČO: 36038351
  • Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
  • Číslo účtu: SK77 0200 0000 0000 0680 6312 (vo formáte IBAN)
  • Variabilný symbol: 424 (platí pre platbu za vydanie povolení na rybolov)