Úsek ekonomického riaditeľa

  • Ing. DUŠAN lAŠÁK

  • riaditeľ ekonomického úseku
  • Telefón: +421 48 4344 253
  • Email: dusan.lasak@lesy.sk
Ekonomický   riaditeľ:
  • zabezpečuje, koordinuje a metodicky usmerňuje oblasti usmerňovania ekonomiky, financovania, daní, cien, odvodov, účtovníctva
  • v súlade s rozvojom štátneho podniku organizuje spracovanie koncepcie rozvoja štátneho podniku na úseku ekonomickom
  • vo vzťahu k organizačným zložkám prostredníctvom odborov úseku vykonáva najmä metodickú, riadiacu a koordinačnú činnosť
  • navonok jedná a spolupracuje so zakladateľom, štátnymi fondami SR, bankovými inštitúciami, príslušnými daňovými orgánmi, s cieľom splniť úlohy dané legislatívou a tiež s cieľom vytvoriť optimálne podmienky pre existenciu a rozvoj štátneho podniku v ekonomickej oblasti
  • zabezpečuje, koordinuje a metodicky usmerňuje oblasti informačnej sústavy a využitia výpočtovej techniky
Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Kontakt

Odbor controllingu, cien a financovania

Ing. Dana KRÁĽOVÁ, MBA

dana.kralova@lesy.sk
+421 48 4344 140 

Odbor účtovníctva a daní

Ing. Margaréta HORNIAKOVÁ

margareta.horniakova@lesy.sk
 +421 48 4344 242

Odbor informačných a komunikačných technológií

Ing. Jozef SÁMEL, MBA

jozef.samel@lesy.sk
 +421 48 4344 133