Lesnícky deň na LS Klenovec r.2012

Lesnícky deň sa uskutočnil 29. mája 2012 na OZ Rimavská Sobota, LS Klenovec pre pracovníkov domáceho, ako aj okolitých OZ, štátnej správy a vyhotovovateľov PSL. Cieľom bola vzájomná výmena skúseností a poznatkov z realizácie a plánovania prebierok, ktorá by mala viesť k zosúladeniu predstáv a požiadaviek lesníckej prevádzky s vyhotovovateľmi plánu smerom k uplatňovaniu prírode blízkych postupov. Terénne ukážky boli situované v 3 porastoch s vekom 40, 50 a 70 rokov na LO Tepličné, kde z iniciatívy vedúceho LO Michala Brndiara sa už niekoľko rokov hospodári prírode blízkym spôsobom. Bližšie informácie otvoríte kliknutím.

Exkurzný sprievodca lesníckym dňom je dostupný v sekcii Odborné príspevky, prezentácie.