Návšteva nemeckých študentov v r. 2015

Významným podujatím, ktoré zabezpečovala Pro Silva Slovakia, bola letná škola Urwälder und Forstwirschaft in der Slowakei, ktorá sa uskutočnila v dňoch 6.9.-13.9.2015 pre študentov 4. ročníka (31 poslucháčov) Georg August Universität Gőttingen. Vedúcim skupiny bol prof. Dr. Christian Ammer. Letná škola bola zameraná na poznanie procesov a zákonitostí vybraných pralesov Slovenska, štruktúr porastov Pro Silva a porastových štruktúr , ktoré sú výsledkom rôznych pestovných technológií resp. pestovných systémov. Odborne a vedecky letnú školu zabezpečili pracovníci KPL LF TU Zvolen prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., doc. Ing. Peter Jaloviar,PhD. a doc. Ing. Stanislav Kucbel, PhD.