Vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa na Čiernom Balogu r. 2010