Náučný chodník - Drienok

Hlavným zameraním LNCH Drienok, ktorý vznikol v podmanivom prostredí Gemera ako detský projekt v rámci projektu Slovenskej agentúry životného prostredia nazvaného "Živá príroda" a vytvorila ho pracovná skupina s názvom Tri lopúchy zo Sirka, čiže rodina Viszlaiová za pomoci pracovníkov Lesnej správy Ratková, Odštepného závodu Revúca š. p. LESY SR, je podľa tvorcov environmentálna výchova a oboznámenie návštevníkov s prírodnými pomermi územia. Na trase dlhej  3,3 kilometra je 8 zastávok s týmito názvami: 1. Náučný chodník Drienok 2. Geologická stavba územia 3. Lesné hospodárstvo 4. Krasové útvary 5. Živočíšstvo 6. Rastlinstvo 7. Hrad Drienok 8. Environmentálna

Zaujímavosťou LNCH Drienok je originálne, finančne nenáročné riešenie informačných panelov, jazykové mutácie v nemčine a angličtine a neznámym návštevníkom doplnené aj o maďarský preklad.