Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance