Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance