Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance