Správa portálu LESY SR

FUNKCIA MENO TELEFÓN MOBIL EMAIL
Administrátor Ing. Radko Srnka +421484344219 +421918932422 radko.srnka@lesy.sk

 

ČLENOVIA REDAKČNEJ RADY WWW STRÁNKY LESY SR. š.p.
Mgr. Bc. Varšo Jana
Ing. Grolmus Ján
Ing. Kuric Peter
Ing. Bruchánik Rudolf, PhD