Vznik občianskeho združenia Pro Silva Slovakia

Dňom 28.2.2022 bolo Ministerstvom vnútra SR zaregistrované občianske združenie Pro Silva Slovakia. Súčasne na základe rozhodnutia výboru Pro Silva Slovakia, hnutie dňom 3.3.2022 vystúpilo zo štruktúr Slovenskej lesníckej komory. Pre ďalšiu spoluprácu s ostatnými národnými hnutiami v rámci Európy výbor dospel k presvedčeniu, že zvýšenie účinnosti a kvality práce hnutia je možné formou samostatného subjektu občianskeho združenia Pro Silva Slovakia. Záujemcovia o členstvo v občianskom združení Pro Silva Slovakia sa môžu prihlásiť vyplnením priloženého formulára.

Sprievodný list k zaregistrovaniu občianskeho združenia Pro Silva Slovakia je na tomto odkaze.

Stanovy občianskeho združenia Pro Silva Slovakia sú na tomto odkaze.

Registračný list občianskeho združenia Pro Silva Slovakia je na tomto odkaze.

Prihláška za člena vo formáte .docx

Prihláška za člena občianskeho združenia Pro Silva Slovakia je na tomto odkaze.

Prihlášku po uložení do osobného počítača môžete vypísať zvolením možnosti Vyplniť a podpísať v nástrojoch programu Adobe Acrobat Reader.

Vyplnené prihlášky zasielajte oskenované emailom na prosilvaslovakia2022@gmail.com alebo fyzicky poštou na adresu Pavol Dendys, Lesnícka 226/28, Zákamenné 02956.