Online záverečná konferencia

Pozvánka

Pozvánka záverečná konferencia

Prezentácie

1. Prezentácia o projekte - Ing. Peter Kováčik, PhD.

2. Opatrenia na zachovanie priaznivého stavu horských lúčnych biotopov - Ing. Janka Martincová, PhD.

3. Dlhodobé vplyvy mulčovania na biodiverzitu druhovo bohatých trávnych porastov - Mgr. Dobromil Galvánek, PhD.

4. Tradičné poľnohospodárstvo v Karpatoch ako inšpirácia pre ochranu a obnovu biodiverzity - Mgr. Monika Janišová, PhD.

5. Zawartość i zmienność metali ciężkich w potencjalnej paszy, glebie i tkance zwierząt łownych z obszaru Karpat Zachodnich – Prof. Dr hab. Inż. Michał Kopeć

6. Zarażenie zwierzyny z terenów przygranicznych i sposoby jego ograniczania – Dr inż. Jerzy Kowal

7. Wpływ diałań projektowych na wybrane elementy środowiska przyrodniczego – Dr hab. Inż. Wojciech Szewczyk

8. Aktywność dobowa i sezonowa dużych i średnich ssaków na terenie LZD Krynica – Dr hab. Inż. Marek Wajdzik

 

Film o projekte

Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov (KARPATY PL-SK) - YouTube