Lesnícky náučný chodník Bila Hura

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Bila Hura (PDF, 535 kB) 
 • Kraj: Prešovský
 • Okres: Vranov nad Topľou
 • Pohorie: Vihorlatské vrchy
 • Chránené územie: CHKO Vihorlat, Vihorlatské vrchy sú súčasťou sústavy Natura 2000
 • Prístup: bus Vranov nad Topľou
 • Východisko: Vranov nad Topľou, okružná križovatka na Námestí Jána Pavla II., GPS súradnice N 48°53'0.51" E 21°41'51.33"
 • Trasa: Vranov nad Topľou: okružná križovatka na Námestí Jána Pavla II. – Bila hura – Tri kríže – Lesík 1. mája
 • Dĺžka: 2,5 km, prevýšenie 70 m
 • Čas prechodu: 1,5 hod.
 • Počet zastávok: 10+7
 • Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné, ochranárske, historické,
 • Typ chodníka: samoobslužný, peší, cyklochodník, letný aj zimný
 • Náročnosť terénu: nenáročný
 • Nadväznosť na turistickú značku: nie je
 • Rok otvorenia, garant: 2009, Lesy SR, š. p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: LESY SR, š. p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, Čemernianska 1050, 093 03 Vranov nad Topľou
 • Aktuálny stav: Informačné panely sú zlom stave.
 • Poznámka: Na zastávkach sú aj stĺpiky s označením drevín. Okrem domácich drevín tu rastie agát biely a dub červený, pôvodom zo Severnej Ameriky.
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

Názvy informačných panelov
 1. Lesnícky náučný chodník Bila hura
 2. Dreviny
 3. Funkcie lesov
 4. Lesná pedagogika
 5. Rastlinstvo
 6. Vtáky
 7. Tri kríže
 8. Vyhliadka
 9. Živočíchy
 10. Rozlúčme sa
ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Trasa je vhodná na nenáročné prechádzky v bezprostrednej blízkosti mesta. Za zmienku stoja nielen vzdelávacie panely, ale aj možnosť telesných aktivít na kyslíkovej dráhe - športová atrakcia s ôsmimi stanovišťami vybudovaná na úseku dlhom 660 metrov s celkovým prevýšením 40 metrov. Aktivity na jednotlivých stanovištiach sú zostavené tak, aby precvičili celé telo, od dolných končatín cez brucho, chrbát až po horné končatiny. Na každej z ôsmich drevených tabúľ je popísaný cvik podľa náročnosti, osobitne pre mužov a ženy.
Z chodníka sú pekné výhľady na mesto, Vranovskú pahorkatinu, Slanské vrchy a okolité obce. Informačné tabule pri chodníku poskytujú prehľad o prírodných pomeroch v lokalite Vranova.

Vranov nad Topľou. Mesto v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny. Prvý raz sa spomína ako stredoveká osada v roku 1270, ktorá bola súčasťou rozsiahleho hradného panstva Čičva. Prvé priame správy o Vranove sú v registroch pápežského desiatku z rokov 1333 – 1337. Vďaka výhodnej polohe na obchodnej ceste z Prešova bol Vranov už v 14. storočí hospodárskym a spoločenským centrom pre územie v povodí riek Tople a Ondavy. Popri remeselnej výrobe a miestnom obchode sa Vranov zapájal aj do diaľkového obchodu. Najstarším písomným dokladom o Vranove, v ktorom sa už spomína ako mesto, je listina kráľa Žigmunda z roku 1410. Najcennejšou pamiatkou je neskorogotická rímskokatolícka Bazilika Narodenia Panny Márie postavená v roku 1580. Bývalý kláštor pavlínov, ktorý bol pristavaný k bazilike, zdobí barokový portál a v interiéri vzácna freska. Umelecky hodnotné je barokové súsošie svätého Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom z roku 1770, umiestnené v rímskokatolíckom kostole svätého Františka z Assisi. V mestskej časti Čemerné je zaujímavý gréckokatolícky chrám Nanebovzatia Panny Márie, ktorý opatruje starší ikonostas a oltár. V štátnom zozname kultúrnych pamiatok je zapísaný starobylý židovský cintorín. V meste je zriadená pobočka Vlastivedného múzea v Hanušovciach so stálou expozíciou “Človek a život”.

Lesopark Bila Hura. Nachádza sa na rovnomennom kopci na severovýchodnom okraji Vranova nad Topľou. Okrem lesníckeho náučného chodníka je tu kyslíková dráha – športová atrakcia s ôsmimi stanovišťami vybudovaná na úseku dlhom 660 m s celkovým prevýšením 40 m. Aktivity na jednotlivých stanovištiach sú zostavené tak, aby precvičili celé telo, od dolných končatín cez brucho, chrbát až po horné končatiny. Na každej z drevených tabúľ je opísaný cvik podľa náročnosti, osobitne pre mužov a ženy.