Poľovnícky zámok Antonstál

 • Typ cieľa: Budova
 • Krátky popis: Poľovnícky zámoček
 • Podrobnejší popis: Poľovnícky zámok vyrástol na území niekdajšieho Brumovského panstva, ktoré sa rozkladalo na území Moravy i Považia už začiatkom 13. storočí. Vznikol prestavaním pôvodného poľovníckeho domu stojaceho v revíri Ľuborča v doline Simonstál v r. 1937-1943. Viacerými stavebnými úpravami prešiel v päťdesiatych rokoch 20. stor. po jeho skonfiškovaní  československým štátom. Dnes slúži ako účelové zariadenie lesnej pedagogiky  v správe Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Trenčín. V okolí zámočku je vybudovaný náučný chodník a menšia zvernica.
 • Obec: Nemšová
 • Okres: Trenčín
 • Kraj: Trenčiansky
 • Obdobie návštevy: Celoročne. Okolie zámočku je voľne prístupné pre verejnosť. Prehliadku objektu je potrebné vopred dohodnúť prevádzkovateľom.
 • Prístup: Zámoček sa nachádza 9 km od obce Nemšová. Vedie k nemu dolinová cesta z obce, na ktorej je však osadená závora
 • Náročnosť trasy: nenáročná
 • Zaujímavosti v okolí: VLM Haluzická tiesňava (35 km)
 • Dátum odhalenia: 18.9.2015
 • GPS súradnice: N 49°00'32.29'' E 18°01'22.63''
 • Stránka kaštielika: www.antonstal.lesy.sk
 • Kontaktná osoba:
  Robert Minárik
  Tel.: 032/65 98 000
  Mobil: 0918 333 297
  e-mail: robert.minarik@lesy.sk
 • Vhodná pre:

Obrázok Pešia turistika  Obrázok Vhodné pre rodiny  Obrázok Cykloturistika Obrázok Vhodné aj pre kočík 

 • Podrobnejší popis: Poľovnícky zámok Antonstál vyrástol na území niekdajšieho Brumovského panstva, ktoré sa rozkladalo na území Moravy i Považia už začiatkom 13. stor. Panstvo vystriedalo viacerých majiteľov, no prvé organizované lesné hospodárstvo zaznamenávame v 18. stor. za majiteľov Illešházyovcov. Etapa moderne pojatého lesníctva začína rokom 1835, keď sa majiteľom panstva stal Juraj Simon Sina. Najvýraznejší rozmach Brumovského panstva nastáva až po jeho odkúpení pivovarníkom a jedným z najbohatších ľudí Rakúsko-Uhorska, Antonom Dreherom v roku 1894. Ten sa zameral najmä na zvernicový chov zveri, ktorého základom bola zvernica Ľuborča vybudovaná v rokoch 1868-1872. Tvorili ju tri oddelené zvernice s rozlohou asi 4000 ha pre muflóniu, danieliu, jeleniu a diviačiu zver. Na ne nadväzovala zvernica na moravskej strane. Dreherovci svoju záľubu v chove zveri a poľovačkách zavŕšili vybudovaním poľovníckeho zámočku Antonstál. Ten dala vybudovať prestavaním pôvodného poľovníckeho domu stojaceho v revíri Ľuborča v doline Simonstál v r. 1937-1943 Edeltrúda Kulmerová (Dreherová). V päťdesiatych rokoch 20. stor. skonfiškoval zámoček československý štát a umiestnil sem lesnícku učňovskú školu a trvalé školiace stredisko pre drevorubačov. Antonstál prešiel viacerými stavebnými úpravami a dnes ako účelové zariadenie lesnej pedagogiky je v správe Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Trenčín.