Vodný žľab Rakytov

 • Typ cieľa: Technická pamiatka
 • Krátky popis: Drevený vodný žľab (flúder) na dopravu krátkeho dreva
 • Podrobnejší popis: Vodný žľab v doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci bol vybudovaný pravdepodobne už v 19. storočí. V celkovej dĺžke 2450 m sa používal na splavovanie rovnaného dreva. Celý bol tvorený drevom (smrekovým a jedľovým) bez použitia klincov alebo iných kovových súčastí.
 • Obec: Dolný Harmanec
 • Okres: Banský Bystrica
 • Kraj: Banskobystrický
 • Obdobie návštevy: Celoročne
 • Prístup: Žľab vedie dolinou Rakytov medzi dedinami Dolný a Horný Harmanec.
 • Náročnosť trasy: mierne náročná
 • Zaujímavosti v okolí: Harmanecká jaskyňa (0,2 km), VLM Podlavické výmole (16 km), VLM Špaňodolinský banský vodovod (20 km),
 • Dátum odhalenia: 25.4.2014
 • GPS súradnice: N 48°49'01.19'' E 19°02'42.55''
 • Vhodná pre:

Obrázok Pešia turistika  Obrázok Vhodné pre rodiny  Obrázok Cykloturistika  

 • Podrobnejší popis: Vodný žľab Rakytov, ktorý vybudovali v doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci pravdepodobne už v 19. storočí v celkovej dĺžke 2 450 m sa používal na splavovanie rovnaného dreva. Keďže celý bol tvorený drevom (smrekovým a jedľovým) bez použitia iného materiálu, plynutím času sa opotreboval, poškodil a čiastočne úplne znefunkčnil. V historických záznamoch sa uvádza, že na území v správe Mestských lesov Banská Bystrica sa v roku 1922 ročne na jednom z troch vodných žľabov splavilo 2000-2500 priestorových metrov dreva a denne sa pri ňom vystriedalo 40-80 ľudí. Pri rekonštrukcii 1490 metrov vodného žľabu Mestskými lesmi Banská Bystrica sa spotrebovalo 267 m3 dreva. Úplne sa vymenilo 960 metrov pôdní (pozdĺžne rozrezané guľatiny a vydlabané rozrezanej časti, tak aby mohli  ako koryto viesť vodu). Pôdne sú umiestnené na priečnych guľatinách (pelstroch) rozmiestnených po celej dĺžke vodného žľabu vo vzájomnej vzdialenosti tri až šesť metrov. Pri rekonštrukcii sa nanovo osadilo 4 600 metrov bočiakov (sú vždy po dva na sebe uložené kmene – guliače, po každej strane pôdne) a očistili sa nánosy, naplaveniny a závalov. Všetky drevené časti sa podľa potreby vymieňajú. Vodný žľab Rakytov je v súčasnosti jediným funkčným žľabom pre dopravu dreva v Európe. Po trase 1,2 km náučného chodníka bolo osadených šesť informačných tabúľ. V roku 2000 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.