Špaňodolinský banský vodovod

 • Typ cieľa: Technická pamiatka
 • Krátky popis: Vodný žľab dopravujúci vodu do obce Špania Dolina na pohon banských strojov
 • Podrobnejší popis: Stavať ho začali začiatkom 16. storočia a postupne bol predlžovaný: v roku 1639 siahal po Buly na Donovaloch, v roku 1764 až pod severné úbočia Prašivej (Pustá dolina). V čase najväčšej konjuktúry mal dĺžku 35,4 km, s bočnými rozvodmi a prípojkami až 42 km. Vodu privádzal nad Španiu Dolinu, odkiaľ sa distribuovala k jednotlivým banským prevádzkam. Vodovod skončil činnosť v roku 1906, dnes neexistuje.
 • Obec: Baláže
 • Okres: Banská Bystrica
 • Kraj: Banskobystrický
 • Obdobie návštevy: Celoročne
 • Prístup: Informačná tabuľa sa nachádza nad obcou Baláže v časti Jelenská skala-lúky, vedie k nej zelená turistická značka
 • Náročnosť trasy: mierne náročná
 • Zaujímavosti v okolí: VLM Podlavické výmole (20 km), VLM vodný žľab Rakytov (20 km),
 • Dátum odhalenia: 25.10.2011
 • GPS súradnice: N 48°50'01.8"E 19°10'06.6"
 • Vhodná pre:

Obrázok Pešia turistika  Obrázok Vhodné pre rodiny  

 • Podrobnejší popis: Špaňodolinský banský vodovod bol najpozoruhodnejším dielom banskobystrickej montánnej oblasti. Vznikal po etapách a tento povrchový vodný náhon, privádzajúci vodu v drevených žľaboch a zemných járkoch na pohon ťažných strojov a iných zariadeniach v baniach na meď a striebro v Španej Doline a jej okolí, bol funkčný od začiatku 16. stor. a skončil svoju činnosť v r. 1906 s definitívnym zánikom Šaňodolinských baní. Zachytával vodu v prameňoch pri Donovaloch a neskôr až pod Prašivou pri Nízkych Tatrách. Na replike historickej mapy z r. 1764 mal vyznačený prívod vody členitým, prevažne zalesneným horským terénom v nadmorských výškach 810 až 1110 m n. m. na dĺžke 13.174 siah (t. j. 26,4 km). Celý vodovodný systém so záchytmi a járkami k jednotlivým banským dielam v Španej Doline a okolí meral 42 km. Voda privádzaná vodovodom v množstve 60-90 litrov za sekundu bola dômyselne využívaná pri poháňaní kolies ťažných strojov na šachtách, pre drviace stupy, premývacie zariadenia, píly, mlyny v celom Špaňodolinskom banskom revíri. V lokalite Izbice (970 m n. m.) sa nachádza kamenný múr - jeden z mála stavebných objektov, kde boli uložené drevené žľaby vodovodu. O vodovod sa staral jeden „rinnmeister“ a jeho tovariš s pomocníkmi žliabkarmi. Na zimu žľab zakrývali drevenými krytmi a zasypávali lístím aby voda nezamrzla. Na trase vodovodu sú vybudované dve návštevné miesta Izbica a Polianky.