Žrebčín na Veľkej lúke

 • Typ cieľa: Zvieratá
 • Krátky popis: Žrebčín pre chov koní pre potreby lesného hospodárstva
 • Podrobnejší popis: Stredisko chovu koní Dobšiná je zamerané na chov chladnokrvných koní plemena norik muránskeho typu. Chov koní na OZ Revúca má vyše 50 ročnú históriu. Pôvodne sa tu choval hucul, potom jeho krížence a dnes čistokrvný norik. Chovateľsky najvýznamnejšie boli roky 1995 a 1997, kedy bol chov uznaný za šľachtiteľský a za génovú rezervu norika muránskeho typu . V roku 2002 dostal štatút chráneného chovu.
 • Obec: Muráň
 • Okres: Revúca
 • Kraj: Banskobystrický
 • Obdobie návštevy: Celoročne
 • Prístup: K žrebčínu vedú viaceré turistické a cyklo trasy z obce Muráň, Muránska Huta a Červená skala. Provizórne parkovisko, z ktorého vedie 5 km dlhá asfaltová cesta k žrebčínu, sa nachádza na rázcestí s. Javorinka pri ceste vedúcej z obce Červená skala na Muráň.
 • Náročnosť trasy: nenáročná
 • Zaujímavosti v okolí: Hrad Muráň (3.4 km), Lúka plná sysľov (12 km)
 • Dátum odhalenia: 29.05.2009
 • GPS súradnice: N 48°46'52.6'' E 20°04'24.3''
 • Vhodná pre:

Obrázok Pešia turistika  Obrázok Vhodné pre rodiny  Obrázok Cykloturistika Obrázok Vhodné aj pre kočík 

 • Podrobnejší popis: Chov koní na Muráni datuje svoj začiatok od roku 1950, kedy bol z podnetu Oblastného riaditeľstva štátnych lesov v Bratislave a vojenských orgánov založený na Veľkej Lúke pri Muráni žrebčín. Hlavným zámerom tohto chovu bola potreba produkcie koní horského typu pre lesné hospodárstvo a armádu. V rokoch 1950-1956 boli postupne okrem strediska na Veľkej Lúke vybudované ďalšie štyri strediská, no v súčasnosti je chov sústredený len na Dobšinej a Veľkej Lúke. Pre meniace sa požiadavky sa postupne prechádzalo od chovu huculov v čistokrvnej forme, cez zmohutňovací proces hucula krížením s inými plemenami, až sa v polovici 80. rokov minulého storočia pristúpilo k chovu zameranému na norika v čistokrvnej forme, ktorý plne vyhovuje požiadavkám lesnej prevádzky. V roku 1995 bol uznaný šľachtiteľský chov „norika muránskeho typu“ a od roku 1997 bol vyhlásený chov génovej rezervy „norika muránskeho“. Stredisko chovu koní Dobšiná je zamerané na chov chladnokrvných koní plemena norik muránskeho typu (formou pastevného odchovu) kvalitných, ľahko ovládateľných koní, použiteľných v lesnej prevádzke, poľnohospodárstve a agro- a lesoturistike. Norik je kôň stredne veľkého rámca s dobrým osvalením. Je to pracovitý a dobre ovládateľný kôň, dobre živiteľný, s dobrým temperamentom a dobrým charakterom. Chov norika muránskeho typu na Veľkej Lúke zabezpečuje štátny podnik LESY Slovenskej republiky, Odštepný závod Revúca