ETUDY Z DREVA

 

ETUDY Z DREVA

Súťaž na  podporu nových návrhov kvalitných úžitkových predmetov a šperkov z dreva, drevených bytových doplnkov i drevených hračiek

Organizátor súťaže:  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Lesnícke a drevárske múzeum

Súťaž Etudy z dreva, ktorú pod rovnomenným názvom každoročne od roku 1998 pripravuje Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, je zameraná na podporu tvorby predmetov z dreva ako nosného materiálu, v kombinácii s iným prírodným materiálom.

Pravidelne opakujúce sa tri súťažné témy:

 • drevená hračka
 • úžitkový predmet a šperk
 • bytový doplnok

vypisované v dvoch kategóriách:

 • I. Kategória: sériový výrobok
 • II. Kategória: originál, prototyp

dávajú možnosť zapojiť sa do súťaže širšiemu okruhu remeselníkov a výrobcov.

Predmetom súťaže sú trojrozmerné úžitkové drevené predmety, šperky, hračky a objekty určené na dotváranie interiéru a exteriéru rôznych vekových skupín, vyhotovené z dreva ako základného materiálu, prípadne v kombinácii s iným materiálom (koža, textil a pod...).

Do súťaže Etudy z dreva sa môžu prihlásiť jednotlivci, skupiny, firmy, navrhovatelia, študenti a školy s pôsobiskom na území i mimo územia Slovenska. Predmet do súťaže môže prihlásiť tiež klient, pre ktorého bol predmet navrhnutý.

Záverečnou sekvenciou súťaže Etudy z dreva je rovnomenná výstava, v rámci ktorej sa verejnosti predstaví celá ročníková súťažná kolekcia. Premiérové uvedenie a slávnostné zverejnenie výsledkov súťaže sa uskutoční vo výstavných priestoroch múzea vo Zvolene.

Súťaž ponúka:

 • atraktívne finančné a vecné ceny
 • voľný priestor pre kreatívnosť a vlastný názor
 • prezentáciu predmetov prostredníctvom reprízovaných výstav

Bližšie informácie sa dozvieš na:

 • mailovej adrese: milan.boledovic@lesy.sk
 • telefónnom čísle: 0918 828 711, resp. 045/5321 886
 • adresa: Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP č. 23/35, 960 01 Zvolen

 

Podrobné podmienky súťaže sa dozviete tu:  SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Prihláška do súťaže: PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE