ETUDY Z DREVA súťaž o naj.... drevenú hračku

Obrázok logo súťaže Etudy z dreva

Organizátor súťaže

LESY Slovenskej republiky štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum

vypisuje

21. ročník verejnej medzinárodnej súťaže

ETUDY Z DREVA súťaž o naj... drevenú hračku

Súťaž, ktorú pod rovnomenným názvom každoročne od roku 1998 pripravuje Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, je zameraná na podporu tvorby predmetov z dreva ako nosného materiálu, v kombinácii s iným prírodným materiálom. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci, skupiny, firmy, študenti a školy s trvalým pôsobiskom a bydliskom na území Slovenska a Českej republiky, ktorí sa zaoberajú navrhovaním alebo výrobou drevených predmetov. Predmety do súťaže môže prihlásiť aj klient, pre ktorého bol výrobok navrhnutý alebo vyrobený.

Predmetom  tohto ročníka je hračka vyrobená  z dreva, prípadne v kombinácii s iným prírodným materiálom, určený pre praktické využitie. Predmetom súťaže nie sú úžitkové predmety, šperky a bytové doplnky.

Súťaž je vyhlasovaná v dvoch kategóriách:

  • I. kategória: Sériovo vyrábané hračky
  • II. kategória: Originály, prototypy, modely

Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci, skupiny, firmy, navrhovatelia, študenti a školy s pôsobiskom na území i mimo územia Slovenska. Predmet do súťaže môže prihlásiť tiež klient, pre ktorého bol predmet navrhnutý.

Uzávierka XXI. ročníka súťaže je 31. 01. 2020. Do súťaže postupujú len predmety s riadne vyplnenou prihláškou.

Podrobné podmienky súťaže sa dozviete tu: Podmienky súťaže ETUDY Z DREVA XXI (PDF, 2,22 MB) .

Súťaž ponúka:

  • atraktívne finančné a vecné ceny
  • voľný priestor pre kreatívnosť a vlastný názor
  • prezentáciu predmetov prostredníctvom reprízovaných výstav

Bližšie informácie sa dozvieš na:

  • mailovej adrese: milan.boledovic@lesy.sk
  • telefónnom čísle: 0918 828 711, resp. 045/5321 886
  • adresa: Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP č. 23/35, 960 01 Zvolen

Prihláška do súťaže: Prihláška do súťaže ETUDY Z DREVA XXI. (PDF, 2,08 MB)