Zabezpečenie služby: " Pranie a čistenie prádla pre OZ Rimavská Sobota"

Lesy Slovenskej republiky,štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota

6.2.2014-Verejný obstarávateľ po uplynutí 3 pracovných dní

od uverejnenia tohto oznámenia  zadá zákazku na dodanie služby

"Pranie a čistenie prádla pre OZ Rimavská Sobota"

v hodnote 2 000  eur  .