OZ Prievidza na VšLP Zvolen

Na jeseň 2006 sa z iniciatívy vedenia OZ Prievidza uskutočnila návšteva vybratých pracovníkov ústredia závodu, lesných správ a OLH na VšLP Zvolen a v ŠPR Badínsky prales. Sprievodcom akcie bol prof. Ing. MIlan Saniga, DrSc. z TU Zvolen. Účastníci akcie mali možnosť oboznámiť sa s demonštračnými objektmi Pro Silva na území lesného podniku TU Zvolen, obhospodarovanými pod gesciou Katedry pestovania lesa Lesníckej fakulty. Súčasťou akcie bola aj návšteva v Badínskom pralese. Cieľom akcie bolo podnietiť lesný personál k využívaniu sily prírody v prospech hospodárskej činnosti v lese. 

Fotogaléria z exkurzie k nahliadnutiu kliknutím