Pro Silva na návšteve v Chorvátsku

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v spolupráci s Pro Silva Slovakia zorganizovali študijnú cestu slovenských lesníkov do Chorvátska s cieľom sprostredkovať vybranej skupine 42 lesných hospodárov výberkový spôsob hospodárenia v bukovo-jedľových porastoch na severozápade krajiny v pohorí Kapela a Gorski Kotor. Študijná cesta sa konala v dňoch 5. – 7. septembra 2012 pod odbornou garanciou prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. z TU Zvolen a prof. Igora Ančiča, vedúceho katedry pestovania lesa na lesníckej fakulte v Záhrebe a predsedu Pro Silva v Chorvátsku. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa so skupinovou formou výberkového hospodárenia na 2 lesných celkoch v odbornej správe TU v Zágrebe a s jednotlivou formou výberkovania v štátnych lesoch na lesnej správe Ravna Gora. 
Odborný článok k akcii publikovaný v časopise Lesník nájdete kliknutím.
Odborný článok porovnávajúci možnosti výberkovania v Chorvátsku a na Slovensku nájdete kliknutím.
Správu zo študijnej cesty nájdete kliknutím.
Fotogalériu z akcie nájdete kliknutím.
Výberkové hospodárenie v Chorvátsku v obrazoch nájdete kliknutím.
Videoprezentáciu zo študijnej cesty nájdete kliknutím.