Študijná cesta Pro Silva Slovakia v chorvátskych štátnych lesoch

Výberkové hospodárenie v jedľovo-smrekovo-bukových porastoch.