Lesnícky deň 2009 k výchove porastov na ML Košice

Dňa10. septembra sa na pôde ML Košice uskutočnil lesnícky deň Pro Silva - seminár k nákladovému pestovaniu v bukových porastov so zameraním na výchovu prastov. Zúčastnilo sa ho 55 lesníkov prevažne z regiónu východného Slovenska. Odborným garantom a sprievodcom lesníckeho dňa bol prof. Saniga z LF TU vo Zvolene. Stretnutie sa nieslo pod podtitulom "ako príspevok k riešeniu ekonomickej krízy v lesníctve", a bolo zamerané za ukážky zefektívňovania výchovných zásahov prečistkami a prebierkami.

Exkurzný sprievodca k podujatiu je k dispozícii kliknutím.

Odborný článok v Lesokruhoch venovaný uvedenej akcii môžete otvoriť kliknutím.