Les/letokruhy 9/10 2009: Keď len prirodzené zmladenie nestačí