Lesnícky deň Pro Silva na ML Košice 2015

 

Dňa 8. októbra 2015 sa uskutočnil lesnícky deň Pro Silva v Mestských lesoch Košice, ktorý odborne pripravili Ing. Tibor Roth a Ing. Julián Tomaščík, PhD. Akcia nadviazala na lesnícke dni, ktoré s tematikou prírode blízkeho hospodárenia v lese pod označením Pro Silva organizujú ML Košice v podstate každoročne už niekoľko rokov. Tohtoročného stretnutia sa zúčastnilo 75 lesníkov zo štátnych aj neštátnych lesov z celého Slovenska a  pracovníkov štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, medzi nimi štátny tajomník MPaRV SR Ing.Jozef Spevár a odborný garant seminára Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., vedúci katedry pestovania lesa z Technickej univerzity Zvolen. Cieľom lesníckeho dňa bola prezentácia obnovy lesných porastov poškodených kalamitami na území košických lesov, predovšetkým s dôrazom na porovnanie vývoja lesa na kalamitných plochách bez ľudského zásahu (v národnej prírodnej rezervácii) a pod taktovkou odborného lesného hospodára, ktorý pri osvojení si poznatkov z vývoja prirodzeného lesa môže podporiť a využiť prirodzené procesy obnovy aj v hospodárskom lese s výrazným šetrením nákladov na pestovateľské práce.

Exkurzného sprievodcu lesníckym dňom otvoríte kliknutím.

Fotogalériu z lesníckeho dňa otvoríte kliknutím.